inbraakveilig

Ventilatiesysteem C

Ventilatiesysteem C: Mechanische afvoerventilatie

ventilatiesysteem type c

Mechanische afvoer van vervuilde lucht in de 'natte' ruimtes via elektrische ventilatoren. Natuurlijke toevoer van verse lucht in de 'droge' ruimte via roosters in ramen en/of muren.

De toevoer vindt net zoals bij systeem A plaats op een natuurijke wijze. De mechanisch afvoer gebeurt met extractieventielen in de natte ruimtes. Zo’n ventiel bestaat uit een filter die de lucht zuivert. Daarnaast dempt de geluidsdemper het lawaai van de installatie tot een minimum.

Ventilatiesysteem C met vraaggestuurde ventilatie

Binnen de ventilatiesystemen C is er ook een categorie vraaggestuurde ventilatie. Bij die systemen gebeurt de afvoer op een gecontroleerde manier en enkel als het nodig is. Via ingebouwde sensoren (vocht, temperatuur, beweging en CO²) in de natte ruimtes wordt het extractiedebiet aangepast aan de werkelijke woonsituatie.

 
Doe hier uw prijsaanvraag