banner toegangscontrole

Toegangscontrole

De voordelen van toegangscontrole zijn velerlei

  • Tijdsgestuurde toegang
  • Voortdurende veranderingen van rechten
  • Bewaking van toegang en deurtoestand
  • Centraal gestuurd openen van de deur op aftand

Zo komen economisch interessante oplossingen tot stand, die on-line, off-line en standalone sluitcomponenten met elkaar verbinden.

Sluittechniek voor alle deuren. On-line, off-line en stand-alone.

Door de toegangscontrole beschikt u over een systeemplatform dat de ideale oplossing kan bieden afgestemd op de inzetsituatie: van elektronische beslagen tot wandlezers, grendelsloten en knopcilinders.

Deur- en sluitsituaties

Of het nu gaat om buitendeuren, kantoordeuren, schuifdeuren, zwenkdeuren, sluisbesturingen, liftinstallaties, lockers of garderobekasten – het systeem past zich aan uw wensen aan.

Stand-alone toegangscontrole

Waar een bekabeling van de deuren niet mogelijk is om economische redenen of geen deurbewaking in real-time vereist is, is er ook een evenwichtig systeemlandschap voor het beheer van rechten. Niet enkel beslagen, ook wandlezers laten zich met de virtuele netwerktechnologie SVN zonder bekabeling met elkaar verbinden.

On-line toegangscontrole

Voor plaatsen die sterk beveiligd moeten worden, bijvoorbeeld computerruimtes of productie- en onderzoeksruimtes met gevoelige productieprocessen is on-line toegangscontrole zeer belangrijk om het risico op bedrijfsonderbrekingen in te perken. Mogelijke maatregelen zijn voortdurende aanwezigheidscontrole, bewaking in real-time van de deurtoestand en centrale bewaking van verder af gelegen deuren via software waarmee deuren van op afstand geopend/vergrendeld kunnen worden.

toegangscontrole systemen

Bewaakt voor u deur & poort: de wandlezer.

Er bestaan verschillende combinatie mogelijkheden, bijvoorbeeld een systeem zonder of met PIN codetableau.

Deur aansturing en -bewaking

De besturing van de wandlezers kunnen zowel on-line als off-line functioneren. Online besturingen zijn via de pc met het toegangsbeheer verbonden. Met behulp van deurcontacten wordt de deur permanent bewaakt. Toestandsveranderingen zoals "open", "ge sloten" of "alarm" worden herkend en via het netwerk direct doorgezonden aan de centrale beheersoftware. Daar worden de toestandsveranderingen onmiddellijk op het scherm getoond. Schakelcontacten kunnen ook een lokaal alarm afgeven.

Ingangs- en uitgangscontrole

Ingangs- en uitgangscontrole hebben ruime toepassingsgebieden: zoeken van personen, controle van de aanwezigheidsduur, afrekenen van betalende diensten.

schema toegangsbeheer

Download

EVVA toegangscontrole logo Iseo Zero1 toegangscontrole logo
Doe hier uw prijsaanvraag