kluizen en brandkasten

Datasafes

Uw belangrijke datadragers zijn dus optimaal beschermd tegen inbraak, brand –en bluswater.

Datadragers zoals CD’s, DVD’s en magnetische tapes zijn uiterst gevoelig voor luchtvochtigheid en hitte. Deze steeds belangrijker wordende vorm van datadragers, behoeven dan ook een bijzondere bescherming.

Dombrecht Safes datasafes kunnen deze bescherming garanderen, ze bieden de nodige bescherming tegen brand en zijn bovendien inbraak getest. De binnentemperatuur zal bij deze datasafes niet hoger dan +/- 30°C oplopen (de kritische grens voor datadragers +/- 55°C). Een brandgeteste documentenkast voor papier is dus ongeschikt voor het beschermen van data media dragers.

Download
Doe hier uw prijsaanvraag